ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ

Μέσα από τις συνεργασίες αυτές καλούμαστε να δημιουργήσουμε χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία να αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα που συνεργάτη μας.